איך מנהלים עובדים מרחוק

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

מגמת העבודה מרחוק מתרחבת ועל פי הערכות עתידיות עד לשנת 2028 כ-75% מהעסקים בעולם יאמצו מודל של עבודה מרחוק בסגנון מודל העבודה ההיברידי – בו חלק יחסי מהעבודה נעשה מרחוק וחלק ממשרדי החברה – ואילו 33% מהעסקים יעבדו מרחוק באופן מלא. 

בסקרים שנערכו לאחרונה בקרב קהל העובדים הישראלי נמצא כי רבים יעדיפו להמשיך לעבוד במתכונת היברידית וזאת בשל הגמישות הרבה המתאפשרת בסגנון עבודה זה. עוד נמצא בסקרים כי שבוע העבודה המיטבי מתחלק בין שני ימי עבודה במשרד ושלושה ימי עבודה מהבית, וכי רבים מהעובדים העידו כי גם אם סביבת העבודה לא הותאמה באופן מיטבי לדרישות העבודה הם הצליחו לבצע את תפקידם. לאור כל ממצאים אלו עסקים רבים מבינים שהעבודה מרחוק לא רק שחוסכת כסף ומאפשרת להקטין שטחי נדל"ן ולהתייעל כלכלית אלא גם עבודה מרחוק תורמת למוטיבציה של העובד ושומרת על הביצועים הגבוהים,  ולכן הם מחפשים פתרונות מובנים לצורך ניהול עובדים מרחוק

כיצד לנהל עבודה מרחוק ?

אחד מהאתגרים המרכזיים בניהול העבודה מרחוק הוא ביכולת להעריך את יעילות העבודה על ידי מדידת ביצועים והקניית עצמאות מלאה לעובד בניהול יומו. אחד הכלים המסייעים להתמודד עם אתגר זה הוא כלי BI מתקדם אשר מותקן על פלטפורמת און ליין ונקרא Hybrid – Effective Remote Work והופך את תהליך ניהול עובדים מרחוק לקרוב מתמיד. 

מכיבוי שריפות לעבודה תהליכית 

כדי למדוד את יעילותו של כל עובד ועובד יש להתייחס לשתי נקודות מרכזיות: הראשונה – מדידת ביצועי העובד ביחס לנקודת המוצא שלו והשנייה – יצירת תוכנית עבודה לעובד המתאימה לדרישות התפקיד שלו. לצורך כך וכדי לבנות מסד נתונים שניתן להשוות לנתוני הפתיחה של הארגון ,כל עובד מקבל שאלון מותאם אישית שעל בסיסו נבנה תהליך העבודה מהבית. כאמור תהליך זה ניתן למדידה בתדירות משתנה בהתאם לבחירת הארגון (אחת לשבוע, דו-שבועי, חודשי וכן הלאה) כך שהכלי מאפשר הן לארגון והן לעובד להעריך גורמים מקצועיים, פסיכולוגיים, רגשיים ופיזיים ומציע דרכים לשפר ולחזק גורמים אלו. 

חופש בחירה ושמירה על ביצועים 

עובדים רבים שמחים על האפשרות להרחיב את גבולות העבודה מהבית ולעבוד למעשה בכל שעה – מכל מקום בעולם – וכל עוד ישנו חיבור אינטרנטי וגישה מוצפנת, עובדים רבים בוחרים במודל זה ורואים בו הזדמנות לשיפור משמעותי באיכות החיים. יחד עם זאת מנהלים בארגונים רוצים לוודא שהביצועים אכן נשמרים ולכן לרשותם עומד דשבורד ניהולי מבוסס פלטפורמת ה-BI של Qlik הנסמך על שאלון העובד ושאלון המנהל ומבצע השוואות בין המידע המדווח על ידי  העובדים לבין נתוני העבודה בפועל וכן בהשוואה ל– Benchmark ארצי ובינלאומי. כך רואים את כל המשימות השבועיות ואחוזי היעילות במחלקות השונות. שיטת עבודה זו מאפשרת לשמור על האיזון העדין בין צורכי ההנהלה בהובלת תהליכים, לבין צורכי העובדים לשמור על רמת עצמאות מסוימת, בוודאי אם זו מתקיימת במרחב המחייה שלהם. 

כמו כן, הן העובדים והן המנהלים נעזרים בכלים מעשיים המסייעים לשמור על רמת היעילות ולשפר את הביצועים, כאשר כל המידע מרוכז בלוח מחוונים (דשבורד) נגיש וידידותי למשתמש הפועל על בסיס פלטפורמה אינטרנטית מובנית ומוכנה מראש ללא כל צורך באפיון ומאובטח בענן (ניתן להתקנה גם על הרשת המקומית). 

חברת Qlik ישראל מלווה עסקים הפועלים הן במודל עבודה היברידי והן במודל מלא של עבודה מרחוק בהטמעת הפלטפורמה האינטרנטית לניהול וניטור העבודה מרחוק. תהליך ההטמעה משולב בליווי מלא של הלקוח הן בהיבט הטכנולוגי באמצעות מרכז תמיכה  מקומי בשעות הפעילות והן בהיבט המחקרי-ארגוני לשיפור הניהול היום-יומי ולשיפור מתמשך בניהול האישי לרבות יצירת שגרות ניהול, ייעול תהליכים ומתן הדרכות.

העין הטכנולוגית

העין הטכנולוגית

לא הרבה מצליחים להבין את הקידמה היום בעולם, היא בהחלט מתקדמת מהר מדי וגבוה מדי, ובשביל זה יש את העין הטכנולוגית שלנו שיודעת להסביר לכם בצורה הטובה והקלה ביותר, מהי הטכנולוגיה של היום. במילים פשוטות, בגובה העיניים.

העין הטכנולוגית

לא הרבה מצליחים להבין את הקידמה היום בעולם, היא בהחלט מתקדמת מהר מדי וגבוה מדי, ובשביל זה יש את העין הטכנולוגית שלנו שיודעת להסביר לכם בצורה הטובה והקלה ביותר, מהי הטכנולוגיה של היום. במילים פשוטות, בגובה העיניים.

כתבות אחרונות